BRVÄLKOMMEN

Brama Seafood är ett fiskförädlingsföretag
i Vexala, Nykarleby.

Vår främsta uppgift är att ta emot och förädla BRAXEN.

Lokala kustfiskare fiskar braxen med ryssja i närvattnen och levererar direkt vår anläggning i Vexala.

Brama Seafood förädlar braxen till benfri färs, som
säljs vidare till olika matproducenter i landet.

Genom att äta produkter gjorda av braxen, hjälper du till med att förbättra vattenkvaliteten vid våra kuster. Samtidigt håller du liv i kustfisket och gynnar inhemskt arbete.

Framför allt får du en god, hälsosam måltid, gjord av lokala råvaror med liten klimatpåverkan.

Vi har nu över 10 års erfarenhet av färstillverkning och kan leverera en mycket högklassig råvara till
matindustrin.

Produktnamnet Brama kommer från det latinska namnetför braxen. (abramis brama)

Smaklig måltid!

biff